رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  آموزش ثبت قرارداد در ساجات

  آموزش ثبت قرارداد در ساجات

  ثبت قرارداد در ساجات

  برای ثبت قرارداد در سامانه ساجات می بایست 10 آیتم از قرارداد در دسترس باشد مطابق تصویر :

  1. موضوع قرارداد
  2. تاریخ انعقاد (حداکثر 3 ماه پس از عقد قرارداد باید قرارداد ثبت گردد)
  3. شماره قراداد
  4. نحوه واگذاری
  5. وضعیت پیمان
  6. تاریخ پایان کار در قرارداد
  7. نام کارفرما
  8. محل قرارداد (برای قراردادهای داخلی نام استان و قرارداد های خارجی سایر انتخاب گردد)
  9. مبلغ اولیه قرارداد
  10. آخرین صورتوضعیت

  جهت ثبت قراردادهایی که از تاریخ انها گذشته است با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  جهت استعلام تعرفه های اخذ رتبه اینجا کلیک کنید