• آموزش
 • page
  خانهگروه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

  گروه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

  اخذ رتبه مشاور در گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب مشاوران فعال در هر یک از تخصص‌های این گروه می‌باشد.

  رتبه بندی مشاوران در گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۴ تخصص به شرح زیر نقسیم می‌شود:

  تخصص مکانیزاسیون امور پستی و شبکه‌های جامع پستی
  تخصص طرح‌های جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
  تخصص سوئیچینگ مخابراتی (تلفن، تلکس، دیتا، موبایل)
  تخصص انتقال (مایکروویو، ماهواره، فیبر نوری، کابل و دیتا)

  شرح اعم هر تخصص در رتبه بندی گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مکانیزاسیون امور پستی و شبکه‌های جامع پستی

  مطالعات امکان‌سنجی، انجام مطالعات و ارایه مشخصات فنی مکانیزاسیون امور پستی و نظارت بر اجرا و نصب آن.

  طرح‌های جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

  مطالعات امکان‌سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه طرح‌های فنی اساسی (سوئیچ، دیتا، موبایل، انتقال، شبکه‌های دسترسی، زیرساخت و مدیریت شبکه)، تعیین استراتژی و توپولوژی شبکه‌های مختلف، مطالعه و بررسی فن‌آوری‌های جدید، بکارگیری سرویس‌های جدید مخابراتی و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

  سوئیچینگ مخابراتی (تلفن، تلکس، دیتا، موبایل)

  مطالعات امکان‌سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه احداث شبکه‌های ارتباطات سیار و ارزیابی فناوری‌های مختلف سوئیچینگ و استانداردهای مربوط، تعیین محل مرکز و متمرکز کننده و حوزه سرویس‌دهی آن‌ها، بررسی پایانه‌های جدید مشترکان، اندازه‌گیری ترافیک شبکه، ارایه طرح‌های جامع و تفصیلی و بهبود شبکه، تعیین استراتژی متحول کردن شبکه، مجتمع‌سازی سرویس‌های ITC، نظارت بر نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مختلف سوئیچینگ.

  انتقال (مایکروویو، ماهواره، فیبر نوری، کابل و دیتا)

  مطالعات امکان‌سنجی، انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه بکارگیری سیستم‌های مختلف انتقال، مدل‌های مختلف مخابرات روستایی، بررسی سیستم‌های مدرن انتقال و استانداردهای مربوط، استراتژی وارد کردن تکنیک‌های جدید انتقال، طراحی و مهندسی سیستم و تدوین مشخصات فنی، ارایه طرح‌های مقدماتی و تفصیلی و نظارت بر نصب و راه‌اندازی شبکه‌های انتقال، طراحی ایستگاه‌های زمینی ماهواره و تدوین مشخصات فنی مربوط.

  حداقل شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور در گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  همانطور که در مقاله آشنایی با رتبه بندی مشاوران ذکر کردیم؛ نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی هر یک براساس امتیازهایی که دارند از عوامل تشخیص صلاحیت مشاوران محسوب می‌شوند.