رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  هزینه اخذ رتبه 5

  هزینه اخذ رتبه 5

  اخذ رتبه 5

  رتبه بندی کردن شرکت ها به منظور بررسی دقیق و میزان توانایی های شرکت انجام می گیرد؛ همانطور که میدانید سوابق حرفه ای شرکت، میزان تحصیلات مهندسین شرکت و توان مالی و .. در رتبه بندی شرکت تاثیر گذار هستند و بر اساس قوانین تصویب شده زیر نظر معاونت رئیس جمهور انجام میشود.
  رتبه پیمانکاری در مرحله آخر انجام میشود، زمانیکه شرکت ثبت شد میتوانید جهت اخذ رتبه اقدام کنید.
  شرکت های پیمانکاری باتوجه به یکسری قابلیت ها رتبه بندی میشوند؛ این قابلیت ها میتواند قرار داد هایی باشد که شرکت می بندد، تجهیزات شرکت، میزان تحصلات مهندسین شرکت رتبه بندی میشوند.
  حذاقل میزان رتبه ای که هر شرکت دریافت میکند رتبه 5 میباشد، و حداکثر رتبه 1 میباشد؛ رتبه 1 بهترین رتبه و بالاترین رتبه برای رتبه بندی پیمانکاران میباشد. توجه کنید که شرکت هایی که برای اخذ رتبه پیمانکاری اقدام میکنند در ابتدا فقط میتواند رتبه 5 پیمانکاری را اخذ کند؛ پس بدون دریافت رتبه 5 نمیتواند مستقیما رتبه 4 یا بقیه رتبه های پیمانکاری را دریافت کند.

  مراحل اخذ رتبه

  بعد از آماده کردن مدارک مورد نیاز باید جهت بررسی به کارشناسان تشخیص صلاحیت معاونت فنی عمرانی مراجعه کنید. سپس بعد از تکمیل مراحل بررسی و تشخیص میتوانید مجوز را دریافت کرده و باتوجه به ظرفیت شرکت میتوانید در مناقصات پیمانکاری شرکت کنید؛ این مناقصات حتما باید در زمینه کاری شرکت باشد و بر اساس روش کیفیت و قیمت برگزار شود.

  شرایط مورد نیاز جهت اخذ رتبه 5

  بعد از طی کردن مراحل ثبت شرکت، باید بدانید که حداقل 2 یا 3 نفر از اعضا هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی فنی داشته باشند. مشخصه های شرکت حائز شرایط اخذ رتبه 5:

  • شرکت باید کد اقتصادی داشته باشد.
  • در ساجات ثبت نام کرده باشد.

  ویژگی های مورد نیاز هیئت مدیره

  جهت اخذ رتبه پیمانکاری اگر شرکت یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد نیز کافی است.
  یکی از مهندسین شرکت باید حداقل 7 سال سابقه کار داشته باشد.
  حداقل دو نفر از اعضا هیئت مدیره نیروی فنی مهندسی شرکت باشند؛ با سابقه سه ساله.
  بطور کلی، در ویژگی اول تقاضای اخذ رتبه برای شرکت تنها در یک رشته امکان پذیر است؛ اما در ویژگی دوم شرکت میتواند در دو زمینه متفاوت میتواند جهت اخذ رتبه اقدام کند.
  اگر بخواهید برای رشته دیگری رتبه اخذ کنید، باید یکی از رشته هایی که برای آن اخذ رتبه انجام دادید را ارتقا داده تا در رتبه 5 برای رشته جدید بتوانید اقدام کنید.

  مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 برای شخصیت حقوقی یا شرکت

  • مدارک ثبت شرکت نظیر اظهار نامه، اساس نامه شرکت، شرکت نامه، گواهی تاسیس و تغییرات شرکت
  • اصل سند رسمی، مالکیت یا اجاره نامه  شرکت مطابق روزنامه رسمی خود شرکت از دفتر مرکزی شرکت
  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا هیئت مدیره و سهامداران شرکت
  • کپی مدارک دانشگاهی

  مدارک لازم برای مهندسین

  • کپی شناسنامه
  • کپی پشت و روی کارت ملی
  • کپی کارت پایان خدمت و در صورت معافیت کپی معافیت
  • کپی برابر با اصل مدرک تخصیلی افراد امتیاز آور
  • استعلام نامه ی سوابق بیمه به همراه زمان دقیق اغاز و پایان و ثبت نام شرکت هایی که برای آنها هزینه بیمه پرداخت کرده اند.
  • گواهی اشتغال به کاری که با رشته مورد درخواست مرتبط باشد و تضمین درخواست، ذکر دقیق تاریخ آغاز و پایان از طرف شرکت هایی که در گواهی بیمه استعلام شده اند.
  • ارسال سربرگ اصلی و رسمی شرکت در سه نسخه
  • کپی آخرین صورت جلسه متعلق به تغییر سهام شرکت
  • یک  قطعه عکس از تمامی مهندسین

  هزینه اخذ رتبه 5

  پس از اخذ شناسه و گذر واژه سایت ساجات می بایست پرسنل امتیاز آور ، بسته به رشته های درخواستی، که با توجه به رشته های پیمانکاری درخواستی متفاوت می باشند و هزینه های متفاوتی را خواهند داشت.
  به عنوان مثال هزینه اخذ رتبه 5 پیمانکاری ساختمان و هزینه اخذ رتبه 5 پیمانکاری راه و ساختمان متفاوت خواهد بود؛ چرا که رتبه ساختمان فقط به یک پرسنل امتیاز آور نیاز دارد ولی برای راه و ساختمان نیاز به دو پرسنل امتیاز آور می باشد.
  جهت استعلام هزینه های پرسنل امتیاز آور و سایر هزینه ها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.