• آموزش
 • page

  هزینه اخذ رتبه 5

  جهت برآورد هزینه رتبه 5 پارامترهای زیادی وجود دارد که در ادامه به آنها میپردازیم

  در ابتدای کار باید شرکتی که میخواهیم برای آن رتبه 5 پیمانکاری بگیریم موجود باشد

  مشخصه های شرکت حائز شرایط اخذ رتبه 5:

  1 ) شرکت کد اقتصادی داشته باشد

  2 ) در ساجات ثبت نام کرده باشد

  پس از اخذ شناسه و گذر واژه سایت ساجات می بایست پرسنل امتیاز آور ، بسته به رشته های درخواستی فراهم شوند که با توجه به رشته های پیمانکاری درخواستی متفاوت می باشند و هزینه های متفاوتی را خواهند داشت.

  به عنوان مثال هزینه اخذ رتبه 5 پیمانکاری ساختمان و هزینه اخذ رتبه 5 پیمانکاری راه و ساختمان متفاوت خواهد بود چرا که رتبه ساختمان فقط به یک پرسنل امتیاز آور نیاز دارد ولی برای راه و ساختمان نیاز به دو پرسنل امتیاز آور می باشد.

  جهت استعلام هزینه های پرسنل امتیاز آور و سایر هزینه ها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.