• آموزش
 • بلاگ

  دسته بندیبلاگ
  1398/05/03
  مقالات
  شاخصهای 98

  شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سال 1398 بصورت یگ جدول به شرکت ها و سازمان های مربوطه ابلاغ شد. هم اکنون می توانید این معیارها را در قالب یک فایل PDF دریافت کنید. این شاخص ها بر اساس: حداقل امتیاز کارهای انجام شده، حداقل مبلغ کار شاخص و حداقل امتیاز توان مالی تعیین می شود ...

  1398/05/03
  مقالات
  شاخصهای 98

  شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سال 1398 بصورت یگ جدول به شرکت ها و سازمان های مربوطه ابلاغ شد. هم اکنون می توانید این معیارها را در قالب یک فایل PDF دریافت کنید. این شاخص ها بر اساس: حداقل امتیاز کارهای انجام شده، حداقل مبلغ کار شاخص و حداقل امتیاز توان مالی تعیین می شود ...

  1398/04/10
  اخبار شرکت
  تصمیمات شرکت در خصوص پرداخت هزینه

  از آغاز سال 98 کلیه هزینه ها و مبالغ توافق شده پس از انجام تعهدات در یافت می گردد

  1398/04/10
  اخبار شرکت
  تصمیمات شرکت در خصوص پرداخت هزینه

  از آغاز سال 98 کلیه هزینه ها و مبالغ توافق شده پس از انجام تعهدات در یافت می گردد

  1398/04/08
  اخبار شرکت
  تخفیف در صورت پرداخت آنلاین

  پیمانکارانی که جهت اخذ و ارتقا و تمدید رتبه های پیمانکاری خود در سایت ثبت نام نموده و هزینه خود را آنلاین پرداخت نمایند 5 درصد از کل مبلغ تخفیف دریافت خواهند کرد.

  1398/04/08
  اخبار شرکت
  تخفیف در صورت پرداخت آنلاین

  پیمانکارانی که جهت اخذ و ارتقا و تمدید رتبه های پیمانکاری خود در سایت ثبت نام نموده و هزینه خود را آنلاین پرداخت نمایند 5 درصد از کل مبلغ تخفیف دریافت خواهند کرد.

  1397/12/26
  مقالات
  هزینه های اخذ، ارتقا و تمدید

  هزینه های اخذ، ارتقا و تمدید

  1397/12/25
  رتبه بندی
  اخذ رتبه پیمانکاری

  1397/12/25
  مقالات
  اخذ رتبه آماده پیمانکاری

  رتبه آماده پیمانکاری

  1397/12/25
  رتبه بندی
  ارتقا رتبه پیمانکاری

  1397/12/25
  رتبه بندی
  خرید رتبه آماده پیمانکاری

  1397/11/01
  مقالات
  رتبه بندی شرکت ها

  در واقع رتبه بندی شرکت ها نوعی دسته بندی شرکت ها بر اساس گمیت و کیفیت کار آن هاست