• آموزش
 • page

  گروه انرژی

  اخذ رتبه مشاور در گروه انرژی مناسب مشاوران فعال در هر یک از تخصص‌های این گروه می‌باشد.

  رتبه بندی مشاوران در گروه انرژی به ۵ تخصص به شرح زیر نقسیم می‌شود:

  تخصص تولید نیرو
  تخصص انتقال نیرو
  تخصص توزیع نیرو
  تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو
  تخصص انرژی هسته‌ا‌ی
  تخصص انرژی تجدید پذیر
  تخصص بهینه‌سازی انرژی

  شرح اعم هر تخصص در رتبه بندی گروه انرژی

  تولید نیرو

  مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح‌ها ی مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی مربوط به انواع نیروگاه‌های حرارتی و برنامه‌ریزی و مطالعات انرژی، فرآیند تولید و مطالعات سیستم نیرو، طراحی و راهکارهای افزایش بهره‌وری تولید انرژی

  انتقال نیرو

  مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح‌ها ی مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی مربوط به پست‌ها و خطوط انتقال نیرو… کاهش تلفات انتقال نیرو.

  توزیع نیرو

  مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح ها ی مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر عملیات ساخت، نصب و راهاندازی مربوط به شبکه‌های توزیع، خطوط و پست‌های فشار ضعیف، راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات در شبکه توزیع (سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت به پایین).

  دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

  مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، تهیه طرح‌ها ی مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی مربوط به انواع سیستم‌های دیسپاچینگ و همچنین انواع شبکه‌های مخابرات مرتبط با سیستم تولید، انتقال و توزیع نیرو.

  انرژی هسته‌ا‌ی

  آگاهی مقدماتی و امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و ایمنی، تهیه طرح‌های مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج و انتقال و بازفرآوری مواد اولیه سوخت هسته‌ای، تولید برق هسته‌ای، کاربرد علوم و فنون هسته‌ای در صنعت، پزشکی، کشاورزی و خدمات.

  انرژی تجدید پذیر

  اعمال مطالعات در مراحل پیدایش طرح، مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی – طراحی پایه، طراحی تفصیلی – نظارت بر اجرا و راه‌اندازی تا زمان بهره‌برداری درخصوص پروژه‌های نیروگاهی – برنامه‌ریزی و مطالعات انرژی‌های نو در حوزه‌های باد، خورشیدی – زمین گرمایی – زیست توده و هیدروژن و فرآیندها و فناوری‌های وابسته – شبکه‌های توزیع و انتقال نیرو و مطالعات و طراحی سیستم نیرو و طراحی راه‌کارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی

  بهینه‌سازی انرژی

  آگاهی از امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و زیست محیطی، برنامه‌ریزی و مطالعات انرژی، ارائه راه‌کارهای صرفه‌جویی انرژی و انجام طرح‌های مفهومی، پایه و تفصیلی در این خصوص، ممیزی و مدیریت انرژی، طرح‌های جایگزینی سوخت، اندازه‌گیری، پایش و بازرسی و تایید میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی، حسابداری انرژی، تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی، شبیه‌سازی، مدل‌سازی، معتبرسازی و تلفیق داده و بهینه‌سازی انرژی در صنایع فرآیندی.

  حداقل شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور در گروه انرژی

  همانطور که در مقاله آشنایی با رتبه بندی مشاوران ذکر کردیم؛ نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی هر یک براساس امتیازهایی که دارند از عوامل تشخیص صلاحیت مشاوران محسوب می‌شوند.