رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  رشته نفت و گاز

  رشته نفت و گاز

  اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز مناسب پیمانکاران فعال در زمینه تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز و نظایر آن می‌باشد.

  رشته جدید نفت و گاز شامل سه زیر رشته می‌باشد:

  • خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز
  • پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی
  • تولید نفت و گاز

  این پبمانکاران با در نظر گرفتن امکانات، سابقه و توان مالی خود و براساس شرایط و ضوابطی که در آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به آن اشاره شده است، با ارائه مدارک مورد نیاز می‌تواند نسبت به اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز اقدام نمایند.

  اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز

  اقدام جهت اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز مناسب افرادی است که در تخصص های زیر فعالیت دارند:

  • پالایشگاه های نفت و گاز
  • کارخانه های پتروشیمی
  • خطوط انتقال نقت و گاز
  • سازه های دریایی نفت و گاز
  • تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی
  • تلمبه خانه های نفت
  • ایستگاه های تقویت فشار گاز
  • مخازن ذخیره نفتی

  شرایط اختصاصی پیمانکاران برای اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز

  حداقل شرایط اختصاصی برای تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز براساس معیارهای زیر محاسبه می‌گردد:

  • ارزشیابی
  • تخصص و تجربه
  • توان مالی

  شرایط عمومی پیمانکاران برای اخذ رتبه بندی در رشته نفت و گاز

  در ادامه به شرایط کلی که تمامی گروه های داوطلب جهت اخذ رتبه پیمانکاری باید رعایت کنند پرداخته ایم:

  • نداشتن ممنوعیت‌های مقرر در اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷
  • نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری
  • دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری
  • نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در بند ۲۴ و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران

  مدارک عمومی مورد نیاز برای اخذ رتبه بندی پیمانکاران

  ارائه مدارک و ثبت مدارک در سامانه ساجات از مهم ترین مراحل اخذ رتبه میباشد که باید بسیار دقیق به ثبت برسد تا روند اخذ رتبه به سرعت و بدون وقفه انجام شود.

  • مدارک ثبتی شرکت به همراه تمام روزنامه‌های رسمی
  • مدارک اعضای هیئت‌مدیره یا پرسنل امتیازآور شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت شناسایی ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با رشته درخواستی
  • آخرین اظهارنامه مالیاتی (در صورت نیاز میانگین اظهارنامه‌های مالیاتی سه سال آخر)
  • مجموع مبلغ قراردادها طی ۱۵ سال اخیر به همراه مفاصاحساب هر قرارداد

  تمدید رتبه پیمانکاری

  توجه داشته باشید که گواهی رتبه بندی شما تنها به مدت 4 سال اعتبار دارد و پس از گذشتن اعتبار باید نسبت به تمدید رتبه اقدام کنید؛ البته در طول 4 سال اگر در شرکت پیشرفتی حاصل شده باشد میتوانید نسبت به ارتقا رتبه اقدام کنید.

  شرکت مهندسی اخذ گرید تشعشع میتواند شما را در زمینه اخذ رتبه راهنمایی کند.