• آموزش
 • page

  هزینه اخذ رتبه 3

  جهت اخذ رتبه 3 پیمانکاری باید شرایط زیر جهت اخذ و یا ارتقا رتبه فراهم باشد:

  1. با توجه به شاخص های سال جاری به حدالنصاب امتیاز قرارداد ها برسند که با توجه به رشته درخواستی این شاخصها و امتیازات متفاوت است.
  2. جهت استعلام امتیاز قرارداد ها با کارشناسان رتبه بندی پیمانکاران ما در تماس باشید.
  3. با توجه به شاخصهای سال جاری به حدانصاب امتیاز توان مالی در سال مالی گذشته و یا 3 سال اخیر جهت رشته های درخواستی برسند.
  4. این امتیازها برای رشته های مختلف پیمانکاری متفاوت است.شما می توانید جهت استعلام امتیاز توان مالی پیمانکاران برای رشته های مختف با ما تماس بگیرید.

  پس بر اساس رشته ای که مورد درخواست است می بایست پرسنل امتیاز آور در هیئت مدیره و یا خارج از هیئت مدیره داشته باشند.که در پایه های 5 و 4 می توان پرسنل امتیاز آور را صرفا از هیئت مدیره انتخاب نمود ولی در پایه 3 حتما می بایست حداقل یک نفر پرسنلی که برایش از شرکت متقاضی بیمه رد می شود به عنوان پرسنل امتیاز اور خارج از هیئت مدیره لحاظ کرد.

  با توجه به موارد فوق اگر موردهای 2 و 3 به حدالنصاب نرسند می توان با پرداخت هزینه برای پرسنل امتیاز آور و ویرایش اصولی اظهار نامه مالیاتی موانع را بر طرف کرد

  جهت بررسی پرونده رتبه پیمانکاری و محاسبات اولیه جهت ارتقا و اخذ رتبه 3 میتوانید با کارشناسان رتبه بندی ما در تماس باشید.

  در این سایت آموزشهای متعددی جهت رتبه بندی گذاشته خواهد شد که می توانید از آنها استفاده کنید.

  آموزش ثبت نام در ساجات

  آموزش ثبت قرارداد در ساجات

  آموزش خالی کردن ظرفیت کاری پیمانکاران

  خالی کردن ظرفیت ریالی