• آموزش
 • page

  هزینه اخذ رتبه 1

  جهت محاسبه هزینه اخذ رتبه پایه یک آیتمهای زیر را باید بررسی نمود

  1) داشتن امتیاز کافی قراردادها با توجه به شاخصهای سال جاری جهت اخذ رتبه پایه یک

  برای دانستن حدالنصاب  امتیاز قراردادها با کارشناسان اخذ گرید و رتبه بندی پیمانکاران تماس حاصل فرمایید.

  2) داشتن امتیاز توان مالی کافی با توجه به شاخص های سال جاری

  برای آگاهی از  امتیاز توان مالی پیمانکاران  با  ما تماس حاصل فرمایید(اینجا کلیک کنید)

  3) داشتن امتیاز پرسنل امتیاز آورلازم برای  رتبه پایه یک(حداقل 3 نفر پرسنل امتیاز آورخارج از هیئت مدیره در صورتیکه امتیاز هیئت مدیره به اندازه کافی باشد.)

  جهت محاسبه امتیاز پرسنل امتیاز آور هیئت مدیره و خارج از هیئت مدیره با ما تماس بگیرید.(اینجا کلیک کنید)

  4) داشتن کار شاخص 

  کار شاخص هر رشته متفاوت است (مبلغ کار شاخص برابر با یک سوم حداکثر ظرفیت ریالی پایه پایین تر میباشد.)

  بعنوان مثال ظرفیت کاری

  در صورت داشتن کلیه شرایط فوق با کارشناسان اخذ گرید پیمانکاری تماس بگیرید

  در صورتی که از موارد فوق موردهای 2 و 3 فراهم نباشند میتوان با قرارداد بستن با پرسنل امتیاز آور به مدت 2 سال و اصلاح اصولی اظهارنامه مالیاتی پیمانکاران به امتیاز متناسب با رتبه های درخواستی رسید.

  با تشکرجهت اخذ گرید پایه یک و یا ارتقا به پایه یک پیمانکاری و هزینه آن با ما تماس بگیرید.(اینجا کلیک کنید)