رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  هزینه اخذ رتبه 1

  هزینه اخذ رتبه 1

  رتبه بندی پیمانکاری

  رتبه بندی پیمانکاری، معیار بسیار مناسب و دقیق جهت میزان صلاحیت شرکت در رقابت با دیگر شرکت ها میباشد. شرکت ها میتواند در زمینه های مالی، علمی، اجرایی و ... در رتبه بندی خود را به اثبات برسانند؛ با اخذ رتبه میتوانند با شرکت های دولتی و شرکت هایی با سرمایه گذاری بسیار زیاد قرار داد ببندند. با اخذ رتبه 1، شرکت میتواند بیشتر شناخته شود و در پروژه های بزرگ تر بتواند سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد.

  کیفیت و نحوه عملکرد شرکت های پیمانکاری، مشاور، انفورماتیک و .... که زیر نظر معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های میتوانند بر اساس استاندارد های مطرح شده رتبه بندی شوند.
  شرکت ها با اخذ رتبه بالاتر میتوانند در مناقصات حرفه ای و مهم مشارکت داشته باشند. هزینه اخد رتبه با توجه به شرایط شرکت و امتیاز های شرکت متغیر میباشد و نمیتوان هزینه ثابتی برای آن در نظر گرفت. شما میتوانید در وقت صرفه جویی کرده و نسبت به خرید شرکت رتبه دار اقدام کنید.

  مدارک لازم جهت اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

  جهت اخذ رتبه پیمانکاری مدارکی لازم است که در ادامه به آن پرداخته ایم:

  • کپی مدارک شرکت
  • اساس نامه،  اظهار نامه و مدارک ثبتی شرکت
  • کپی مدارک صاحب امتیاز
  • کپی موافقت نامه ها
  • سربرگ شرکت
  • اظهار نامه مالیاتی

  هزینه اخذ رتبه 1

  جهت محاسبه هزینه اخذ رتبه پایه یک آیتمهای زیر را باید بررسی نمود

  • داشتن امتیاز کافی قراردادها با توجه به شاخص های سال جاری جهت اخذ رتبه پایه یک
  • داشتن امتیاز توان مالی کافی با توجه به شاخص های سال جاری
  • داشتن امتیاز پرسنل امتیاز آور لازم برای رتبه پایه یک(حداقل 3 نفر پرسنل امتیاز آورخارج از هیئت مدیره در صورتیکه امتیاز هیئت مدیره به اندازه کافی باشد.)
  • داشتن کار شاخص 
   کار شاخص هر رشته متفاوت است (مبلغ کار شاخص برابر با یک سوم حداکثر ظرفیت ریالی پایه پایین تر میباشد.)

  در صورت داشتن کلیه شرایط فوق با کارشناسان اخذ رتبه پیمانکاری تماس بگیرید.

  در صورتی که از موارد فوق موردهای 2 و 3 فراهم نباشند، میتوان با قرارداد بستن با پرسنل امتیاز آور به مدت 2 سال و اصلاح اصولی اظهارنامه مالیاتی پیمانکاران به امتیاز متناسب به رتبه های درخواستی رسید.

  جهت اخذ گرید پایه یک و یا ارتقا به پایه یک پیمانکاری و هزینه آن با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  اخذ رتبه 1

  معمولا اخذ رتبه 1 پیمانکاری کار بسیار سخت و زمان بری میباشد. البته راه ساده تری نیز وجود دارد پیشنهاد ما به شما خرید رتبه شرکت ها یا خرید شرکت های رتبه دار است.