رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  رتبه بندی مشاوران

  رتبه بندی مشاوران

  رتبه بندی مشاوران

  اخذ رتبه مشاوره، نشان دهنده میزان سطح کیفی و کمی فعالیت های شرکت میباشد. میتوان باتوجه به رتبه مشاوره شرکت ها نسبت به ارزیابی شرکت اقدام کرد.
  فرایند رتبه بندی نه تنها نسبت به آگاهی از سطح کیفی و کمی شرکت کمک کننده است، بلکه سبب ایجاد رقابت بین شرکت ها می شود. رقابت های سازنده میتواند زمینه پیشرفت و شکوفایی شرکت را فراهم کند.
  تمامی شرکت ها جهت مشارکت با دیگر شرکت های دولتی و خصوصی باید نسبت به اخذ رتبه اقدام کنند چراکه بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به رتبه شرکت نسبت به مشارکت با شرکت اقدام می کنند.
  رتبه بندی شرکت ها بلافاصله بعد از ثبت شرکت انجام می شود.

  مشاوران

  در بعضی از موارد مشاوران می توانند در راهبرد های پروژه و پیشرفت آن پیشنهاد های مناسبی ارائه نمایند که با بهره گیری از آنها می توان راحت تر پروژه خود را پیش برد.
  مشاوران شخصیت های حقیقی و حقوقی هستند که در انواع پروژه ها و در حوزه های مرتبط با علم و تحصیل خودشان امکان کمک به پروژه های بزرگ و کوچک را دارند. آنها نیز همانند پیمانکاران رتبه بندی داشته و بر اساس تخصص و افراد شرکت و بار علمی آنان و همچمنین امکانات شرکت از لحاظ فنی و نرم افزاری رتبه بندی می گردند. خدمات مشاوره که توسط مشاوران تشخیص صلاحیت شده (دارای رتبه بندی مشاور) در هر تخصص ارائه می‌گردد.

  شرایط اخذ رتبه

  از اصول اساسی اخذ رتبه میتوان به توانایی های کیفی و کمی شرکت ها، مدرک مهندسین شرکت، قدرت مالی و توانایی فنی شرکت اشاره کرد. پروژه ها و سابقه کاری شرکت نیز سهم بسیار زیادی در رتبه بندی شرکت ها دارد.  البته که نباید از میزان رضایت مشتریان غافل شد چراکه سهم قابل توجهی در اخذ رتبه دارد.

  شرکت های مشاور

  شرکت های مشاور، شرکت هایی هستند که براساس مسئولیت ویژه افراد، نظارت بر عملکرد پروژه، پشتیبانی امور و انجام فعالیت های تجاری و اجرایی تقش داشته باشند. شرکت های مشاور بیشتر نقش واسطه را بین کارفرما و شرکت پیمانکار میباشد و نقش واسطه گری را بین شرکت های پیمانکار و کارفرما دارد. شرکت های مشاور در زمینه های مشاوره اجرایی، مشاوره پیاده سازی، پشتیبانی کردن پروژه از شروع کار تا پایان کار، مشاوره طراحی، نظارت بر انجام پروژه و به طور کلی تمامی فعالیت های مربوط به ابتدا تا انتهای پروژه را بر عهده دارد.
  موارد زیر در اخذ رتبه مشاور بسیار کمک کننده هستند:

  • رزومه بسیار جامع و کامل علمی
  • امکانات نرم افزاری و فنی
  • ارائه گواهی اظهار نامه مالیاتی
  • امتیازات فنی و مهندسی
  • و به طور کلی هر مدرک معتبری که بتواند جهت افزایش رتبه بندی مشاور تاثیر گذار باشد.

  زیر مجموعه های رتبه مشاوران

  شرکت های مشاور دارای زیر مجموعه ای از فعالیت ها هستند:

  • شرکت های مشاور راه و ترابری
  • شرکت های مشاور کشاورزی
  • شرکت های مشاور پتروشیمی
  • شرکت های مشاور نفت و گاز
  • شرکت های مشاور مهندسین مشترک
  • شرکت های مشاور معماری و شهرسازی
  • شرکت های مشاور انرژی
  • شرکت های مشاور پست و مخابرات
  • شرکت های مشاور مهندسی آب
  • شرکت های مشاور صنعت و معدن
  • شرکت های مشاور عمران

  رتبه مشاور به چه علت دریافت می شود؟

  به جهت ارزیابی میزان اعتبار شرکت، شرکت ها نسبت به اخد رتبه مشاوره اقدام میکنند. با اخذ رتبه مشاور میتوان نسبت به توان مالی شرکت، توان فنی، توان مهندسی، سطح سواد شرکت آگاه شد. رتبه شرکت ها معیاری برای تعیین توانمندی های شرکت است که در زمینه کاری خود شرکت ها و زمینه های مرتبط با آن میتوانند نسبت به اخذ رتبه مشاور اقدام کنند.

  نحوه رتبه بندی مشاور

  رتبه بندی شرکت ها مطابق با آیین و مقررات کلی انجام می شود. از عوامل کلی تاثیر گذار در اخذ رتبه مشاوره میتوان به سوابق کاری مهندسین شرکت، سابقه بیمه، لیست های حقوقی شرکت، سوابق تحصیلی مهندسین و هیئت مدیره شرکت، اعتبار مالی شرکت از طریق سنجش اظهار نامه مالیاتی، پروژه های کار شده شرکت و پروژه های درحال انجام، امکانات فنی شرکت نیز از مواردی هستند که در رتبه بندی شرکت تاثیر گذار میباشند.

  رتبه مشاوره چیست؟

  رتبه در لغت به معنای درجه بندی و تعیین سطح میباشد. رتبه مشاور، به معنای تعیین سطح جایگاه مشاور است. رتبه نوعی معیار جهت مقایسه توان مالی، فنی و اجرایی شرکت ها با یکدیگر است. یکی دیگر از اهداف اخذ رتبه مشاور، تایید صلاحیت میباشد؛ رتبه بند تنها مختص مشاور نمیباشد بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز میتوانند نسبت به اخذ رتبه اقدام کرده و توانمندی خود را در زمینه حرفه ای کاری خود به ثبت برسانند. رتبه بندی مشاور با توجه به توانمندی ها و همچنین سابقه کاری افراد و سابقه بیمه، ابزار های مورد استفاده شرکت انجام میشود. رتبه مشاور شرکت در سه درجه امکان تخصیص دارد.
  مشاوران را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می کنند. شخص حقیقی کسی است که مدرک دانشگاهی معتبر داشته و کارشناس در این زمینه است؛ شخص حقوقی نیز افراد غیر دولتی هستند.

  زمینه های امکان فعالیت با اخذ رتبه شرکت

  تنها شرکت هایی که در زمینه های زیر فعالیت دارند میتوانند نسبت به اخذ رتبه مشاور اقدام کنند:

  • آموزش منابع انسانی
  • طراحی های پایه و اجرایی
  • ارزیابی طرح ها و نظارت بر پروژه ها و کنترل کیفیت
  • امور نظارت بر طرح و اجرای پروژه ها
  • فعالیت در زمینه مطالعه و پژوهش و امکان سنجش طرح های شناسایی و توجیه شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی طرح ها

  رتبه بندی شرکت های مشاور

  همان طور که میدانیم، شرکت ها به دو نوع رتبه بندی تقسیم می شوند؛ رتبه بندی پیمانکار و رتبه بندی مشاور که این تقسیم بندی زیر نظر معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.
  رتبه بندی شرکت های مشاور تعداد مهندسین، مهارت های علمی، سوابق کاری اعضا شرکت و افراد امتیاز آور شرکت که برای تعیین صلاحیت به دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. خرید و فروش شرکت رتبه دار یکی از روش های سریع جهت اخذ رتبه میباشد.

  خدمات رتبه مشاور

  بطور کلی میتوان گفت خدمات رتبه مشاور در سه زمینه قابل ارائه میباشد:
  خدمات مدیریتی که مربوط به مدیریت کامل پروژه، طرح برنامه ریزی پروژه و کنترل کیفی پروژه میباشد.
  خدمات اقتصادی در زمینه مطالعات آماری و ارزیابی طرح ها، مطالعات مربوط به سود و زیان پروژه، محیط زیست و ....
  خدمات فنی و مهندسی مربوط به خدمات کلی کنترل فنی مهندسی و تنظیم ضوابط بین افراد، نظارت و ... میباشد.
  البته تمامی این خدمات بسیار گسترده تر از چیزی است که به آن اشاره شد.

  مزایا اخذ رتبه مشاور

  همان طور که گفته شد، رتبه مشاور نشان دهنده صلاحیت شرکت در انجام پروژه ها است؛ هرچه میزان رتبه مشاور بالا تر باشد میتوان به میزان صلاحیت و قابل اطمینان بودن شرکت پی برد.
  از دیگر مزایای رتبه بندی شرکت ها میتوان به قابلیت قرار داد با شرکت های دولتی را نیز فراهم می کند.

  مشاوران در 3 پایه رتبه بندی می شوند که تشخیص صلاحیت آنها به صورت زیر می باشد:

  جهت اخذ رتبه سوم

  نیروی انسانی متخصص

  ساختار مدیریتی

  امکانات پشتیبانی

  جهت اخذ رتبه دوم و اول

  نیروی انسانی متخصص

  ساختار مدیریتی

  امکانات پشتیبانی

  تجربه کاری شرکت و فعالیت های انجام شده

  همانطور که می بینید رتبه بندی مشاوران از رتبه 3 که پایین ترین رتبه بوده شروع می شود و با پیشرفت شرکت به رتبه 1 بر اساس فاکتورهای موجود می رسد.

  رتبه بندی مشاوران از نظر ساختاری سخت و تر و پیچیده تر ازرتبه بندی پیمانکاران بوده و دارای جزئیات بیشتر و مهارت بیشتری مورد نیاز است.

  همواره می توانید جهت اخذ رتبه با مشاوران شرکت ما تماس بگیرید.