• آموزش
 • page
  خانهگروه میراث فرهنگی

  گروه میراث فرهنگی

  اخذ رتبه مشاور در گروه میراث فرهنگی مناسب مشاوران فعال در هر یک از تخصص‌های این گروه می‌باشد.

  رتبه بندی مشاوران در گروه میراث فرهنگی به ۳ تخصص به شرح زیر نقسیم می‌شود:

  تخصص پژوهش‌های فرهنگی و معرفی
  تخصص حفاظت، مرمت، احیاء و بهره‌برداری آثار و بناهای تاریخی – فرهنگی و محوطه‌های باستانی – تاریخی
  تخصص حفاظت و احیا بافت‌های تاریخی – فرهنگی

  شرح اعم هر تخصص در رتبه بندی گروه میراث فرهنگی

  پژوهش‌های فرهنگی و معرفی

  انجام مطالعات شناسایی، معرفی و تهیه اسناد و پرونده آثار منقول و غیرمنقول تاریخی و فرهنگی و بافت‌های تاریخی و میراث طبیعی و معنوی جهت ملی و جهانی و پژوهش‌های مربوط به میراث ملموس و ناملموس (از جمله: فنون و سبک‌های معماری، مرمت، مصالح و ساختارهای سنتی، ساختارهای شهری تاریخی، مردم شناسی و هنرهای سنتی) و تدوین
  ضوابط مربوطه، برنامه‌ریزی کلان (راهبردی، امکانسنجی، مهندسی ارزش) میراث فرهنگی، مناظر فرهنگی تاریخی و اقتصاد میراث فرهنگی، تهیه طرح محتوایی و برنامه‌ریزی کالبدی موزه‌ای، نظارت بر نگهداری آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی، تهیه بانک اطلاعات و تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای مرتبط و نیز تهیه و طراحی بسته‌های آموزشی، مجلات و کتب و جزوات نتایج پژوهش‌های مرتبط.

  حفاظت، مرمت، احیاء و بهره‌برداری آثار و بناهای تاریخی – فرهنگی و محوطه‌های باستانی – تاریخی

  انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازی، برنامه‌ریزی و تعیین حریم‌های حفاظتی، منظری و زیست‌محیطی بناهای تاریخی – فرهنگی و محوطه های باستانی – تاریخی و فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و تهیه طرح حفاظتی رفع خطر، استحکام بخشی، مرمت و تهیه بناهای تاریخی فرهنگی و «کاربری بخشی» طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم احیا میراث طبیعی. تهیه پلان مدیریت و طرح‌های راهبردی محوطه‌های باستانی – تاریخی مشتمل بر انجام مطالعات ویژه باستان‌شناختی، مردمشناسی، زمین‌شناسی، دیرین‌شناسی، مستندنگاری و تهیه نقشه‌های رقومی خاص و برنامه‌ریزی‌های کلا‌ن هرگونه کاوش، برنامه‌ریزی حفاظت و ساماندهی یافته‌های باستان‌شناختی، امکان‌سنجی ثبت ملی و جهانی محوطه‌ها و ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط و طراحی محتوایی احیاء محوطه‌ها، تدوین برنامه‌های مدیریت طرح و اجرا پروژه‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌های مرتبط در حوزه بناها و محوطه‌ها.

  حفاظت و احیا بافت‌های تاریخی – فرهنگی

  انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازی و تعیین و تدوین ضوابط حریم‌های حفاظتی، منظری و زیست‌محیطی مجموعه ساختارهای محله‌ای و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها، برنامه‌ریزی، مدیریت، تهیه طرح‌های و طرح‌های مرتبط با حفاظت، «طرح‌های مدیریت بحران» راهبردی و رفع خطر اضطراری ساماندهی و احیا بافت‌های تاریخی شهری و روستایی و هویت بخشی به سیمای آن و طرح‌های مشارکت مردمی. معرفی ارزش‌های معماری و شهرسازی بافت‌های تاریخی کشور و تدوین برنامه‌های مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های آن و نظارت بر اجرای طرح‌های مرتبط (رعایت راهبردها و ضوابط مصوب طرح‌های فرداست «طرح جامع شهری، ناحیه‌ای و ویژه» الزامی و لازم است و بایستی در کلیه بخش‌های مطالعات مذکور مد نظر قرار گیرد.)

  حداقل شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور در گروه میراث فرهنگی

  همانطور که در مقاله آشنایی با رتبه بندی مشاوران ذکر کردیم؛ نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی هر یک براساس امتیازهایی که دارند از عوامل تشخیص صلاحیت مشاوران محسوب می‌شوند.
  جهت استعلام تعرفه های  رتبه  بندی مشاوران اینجا کلیک کنید