رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  هزینه اخذ رتبه 2

  هزینه اخذ رتبه 2

  رتبه بندی پیمانکاری

  شرکت های پیمانکاری در 11 رشته مختلف رتبه بندی می شوند؛ این شرکت ها در رشته های ابنیه و ساختمان، راه و ترابری، نیرو، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات،  کشاورزی، مرمت آثار باستانی رتبه بندی میشوند.
  رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از 1 تا 5 است که رتبه 1 بهترین و بالا ترین رتبه و رتبه 5 پایین ترین رتبه پیمانکاری میباشد. رتبه 1 نشان دهنده کیفیت بالاتر شرکت های پیمانکاری است که اگر شرکت حداقل شرایط لازمه را نداشته باشد رتبه های پایین تر را دریافت میکند.
  رتبه بندی پیمانکاری از طریق سامانه ساجات انجام میشود؛ ابتدا شرکت ها باید در این سامانه ثبت نام را انجام داده و مدارک لازم را جهت اخذ رتبه در سامانه ساجات ثبت کنند سپس بعد از سپری شدن از فیلتر ها میتوانند گرید خود را دریافت کنند.
  رتبه بندی شرکت ها نشان دهنده میزان صلاحیت و کیفیت کار شرکت ها میباشد. همچنین این رتبه بندی نشان دهنده توانایی شرکت ها میباشد. با اخدذ رتبه بندی شرکت ها میتوانند نسبت به بستن قرارداد با شرکت های دولتی اقدام کنند. درصورت عدم دریافت رتبه بندی شرکت های دولتی اجازه همکاری و بستن قرارداد با شرکت شمارا ندارند.
  از دیگر الزامات اخذ رتبه به جهت شرکت در مناقصات  دولتی است که برای شرکت در این مناقصات شرکت ها نیازمند داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری هستند.

  تفاوت رتبه پیمانکاری با رتبه مشاور

  رتبه پیمانکاری با رتبه مشاور چه تفاوتی دارد؟ اصلی ترین تفاوت رتبه بپیمانکاری با رتبه مشاور در حیطه کاری آنهاست؛ چراکه شرکت های پیمانکاری در زمینه ساخت و ساز فعالیت دارند و شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت میکنند بطور کلی شرکت های مشاور واسطه ای بین پیمانکار و کارفرما هستند.
  برای رتبه بندی پیمانکاری مهم ترین نکته حائز اهمیت تعداد نیروی فنی و مهندسی در هیئت مدیر میباشد و همچنین توان مالی شرکت بسیار حائز اهمیت است. در رتبه بندی شرکت های مشاور نه تنها نیروی فنی و مهندسی اهمیت داشته بلکه امکانات فنی و نرم افزاری شرکت نیز حائز اهمیت میباشد.

  مدارک لازم جهت اخذ رتبه 2

  مدارک کلی جهت اخذ رتبه 1، 2، 3 و 4 لازم است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

  • کپی برابر اصل مدارک شرکت
  • اظهارنامه
  • اساسنامه
  • تمامی مدارک ثبتی شرکت مانند تقاضا نامه
  • کپی مدارک صاحبان امتیاز شرکت
  • موافقت نامه ها
  • سربرگ شرکت
  • اظهار نامه مالیاتی

  هزینه اخذ رتبه 2

  جهت برآورد هزینه اخذ رتبه 2 پارامترهای زیر را میبایست بررسی نمود.

  • داشتن امتیاز کافی قراردادها جهت اخذ رتبه 
  • داشتن امتیاز توان مالی کافی با توجه به شاخص های سال جاری
  • داشتن امتیاز پرسنل امتیاز آور کافی جهت اخذ رتبه 2 (حداقل 2 نفر پرسنل امتیاز آورخارج از هیئت مدیره در صورتیکه امتیاز هیئت مدیره به اندازه کافی باشد.)
  • داشتن کار شاخص

  البته توجه داشته باشید که کار شاخص هر رشته متفاوت است (مبلغ کار شاخص برابر با یک سوم حداکثر ظرفیت ریالی پایه پایین تر میباشد.)

  در صورتی که از موارد فوق موردهای 2 و 3 فراهم نباشند میتوان با قرارداد بستن با پرسنل امتیاز آور به مدت 2 سال و اصلاح اصولی اظهارنامه مالیاتی پیمانکاران به امتیاز متناسب با رتبه های درخواستی رسید.

  با تشکر از همراهی شما جهت آشنایی با رتبه های پیمانکاری مختلف رو لینک کلیک کنید.