• آموزش
 • page

  هزینه اخذ رتبه 2

  جهت برآورد هزینه اخذ رتبه 2 پارامترهای زیر را میبایست بررسی نمود

  1) داشتن امتیاز کافی قراردادها جهت اخذ رتبه 

  برای استعلام امتیاز قراردادها با کارشناسان اخذ گرید و رتبه بندی پیمانکاران تماس حاصل فرمایید.

  2) داشتن امتیاز توان مالی کافی با توجه به شاخص های سال جاری

  برای آگاهی از حدالنصاب امتیاز توان مالی پیمانکاران  با کارشناسان ما تماس بگیرید

  3) داشتن امتیاز پرسنل امتیاز آور کافی جهت اخذ رتبه 2 (حداقل 2 نفر پرسنل امتیاز آورخارج از هیئت مدیره در صورتیکه امتیاز هیئت مدیره به اندازه کافی باشد.)

  جهت محاسبه امتیاز پرسنل امتیاز آور با ما تماس حاصل فرمایید.

  4) داشتن کار شاخص 

  کار شاخص هر رشته متفاوت است (مبلغ کار شاخص برابر با یک سوم حداکثر ظرفیت ریالی پایه پایین تر میباشد.)

  در صورت داشتن کلیه شرایط فوق با کارشناسان اخذ گرید پیمانکاری تماس بگیرید

  در صورتی که از موارد فوق موردهای 2 و 3 فراهم نباشند میتوان با قرارداد بستن با پرسنل امتیاز آور به مدت 2 سال و اصلاح اصولی اظهارنامه مالیاتی پیمانکاران به امتیاز متناسب با رتبه های درخواستی رسید.

  با تشکر از همراهی شما جهت آشنایی با رتبه های پیمانکاری مختلف رو لینک کلیک کنید