رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  گروه خدمات مدیریت

  گروه خدمات مدیریت

  شرکت های مشاور باتوجه به خدماتی که ارائه میدهند به سه دستی اصلی تقسیم میشوند؛ در ادامه مطالب به شرح کوتاهی از این تقسیم بندی اشاره کرده ایم:

  خدمات اقتصادی  خدمات مشاور اقتصادی بطور کلی شامل فعالیت هایی میشود که سبب پذیرش یا رد طرح ارائه شده میشود. خدمات مشاوره اقتصادی شامل خدمات مهندسی ارزش گذاری، ارزیابی طرح ارائه شده، خدمات مطالعات آماری، مطالعات موضوعی و مطالعات بنیادی میباشد.

  خدمات فنی مهندسی در خدمات مهندسی نسبت به تهیه و تنظیم استاندارد ها، کنترل مهندسی، نظارت بر اجرای طرح، طراحی مفهومی و خدمات جانبی مهندسی میپردازد.

  خدمات مدیریت در گروه خدمات مدیریت، شرکت نسبت به برنامه ریزی پروژه، خدمات مدیریتی، خدمات برنامه ریزی آموزشی، توسعه منابع انسانی، مدیریت طرح ارائه شده و برنامه ریزی پروژه میپردازد. در ادامه بصورت اختصاصی نسبت به اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت پرداخته ایم.

  اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت

  شرکت های فعال در حوزه خدمات مدیریت پس از ثبت شرکت نیازمند تعیین صلاحیت و تعیین میزان توانایی شرکت در سازمان مدیریت میباشند.
  سازمان مدیریت باتوجه به آئین نامه های ارائه شده نسبت به تعیین رتبه شرکت اقدام میکنند. سنجش مشاوران و اخذ رتبه بندی مشاور زیر نظر سازمان مدیریت و رتبه بندی کشور انجام میشود. همان طور که میدانید، شرکت ها با اخذ رتبه مشاور میتوانند در مناقصات دولتی شرکت کنند؛ شرکت در مناقصات دولتی برای شرکت ها امتیاز بسیار خوبی به شمار می رود.

  رتبه بندی مشاوران در گروه خدمات مدیریت به ۵ تخصص به شرح زیر نقسیم می‌شود:

  • تخصص مدیریت عمومی
  • تخصص مدیریت مالی
  • تخصص مدیریت بازاریابی
  • تخصص مدیریت منابع انسانی
  • تخصص مدیریت تولید

  مدیریت عمومی

  خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهش وکمک‌های عملیاتی است که در رابطه با موضوعاتی همچون خط مشی، استراتژی و برنامه‌ریزی کسب و کار، فرآیندها و ساختارهای سازمانی، سیستم‌های مدیریتی و بطور کلی تکنیک‌ها و روش‌هایی که برای مدیریت بهتر یک سازمان مورد نیاز می‌باشند.

  مدیریت مالی

  خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهش و کمک‌های عملیاتی است که در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت مالی، تحلیل ترکیب سرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و طراحی و تدوین سیستم‌های حسابداری و حسابرسی و مالی و سایر موضوعاتی که ماهیت مالی دارند می‌باشند. به جز: خدمات مشاوره مدیریت کوتاه مدت سبد سرمایه‌گذاری که معمولا بوسیله کارگزاران و واسطه‌های مالی انجام می‌شود.

  مدیریت بازاریابی

  خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهش وکمک‌های عملیاتی است که در رابطه با استراتژی‌ها و عملیات بازاریابی یک سازمان شامل تحلیل و تدوین استراتژی بازاریابی، سیاست‌گذاری چگونگی ارائه محصولات، مسائل مربوط به رقباء، بخش‌بندی بازار، استراتژی‌های بازاریابی، بازارسازی و کلیه عملیات مربوط به تدوین بازاریابی در یک سازمان را شامل باشد. به جز: خدمات روابط عمومی و تبلیغات.

  مدیریت منابع انسانی

  خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهش و کمک‌های عملیاتی است که در رابطه با خط مشی مدیریت، استراتژی وبرنامه‌ریزی منابع انسانی، طرح‌ریزی توسعه منابع انسانی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت بهتر منابع انسانی در یک سازمان مورد نیاز می‌باشند.

  مدیریت تولید

  خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی، برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهش و کمک‌های عملیاتی است که در ارتباط با کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید، انواع سیستم‌های تولید، تعمیرات و نگهداری، توسعه و تکوین محصول و سایر موضوعاتی که برای مدیریت بهتر تولید در یک سازمان مورد نیاز می باشد. به جز: خدمات مشاوره‌ای فنی فرآیندهای صنعتی.

  شرایط لازم جهت اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت

  در مقاله اخذ گرید مشاور بصورت تخصصی درمورد شرایط و مدارک مورد نیاز اخذ رتبه صحبت کرده ایم؛ در ادامه به شرایط اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت میپردازیم.

  • نیروی انسانی متخصص
  • سابقه کاری شرکت
  • ساختار مدیریتی شرکت
  • امکانات پشتیبانی شرکت

  تمامی موارد ذکر شده باتوجه به امتیاز هایی که دارند، از عوامل مهم در رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران میباشد.

  مدارک مورد نیاز اخذ رتبه در گروه خدمات مدیریت

  ارسال مدارک و کامل بودن تمامی مدارک میتواند به شما در اخذ رتبه مشاور و دریافت گرید پیمانکاری بسیار کمک کننده باشد و به روند اخذ رتبه شرکت تسهیل و تسریع بخشد. در ادامه به مدارک مورد نیاز اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت پرداخته ایم.

  • ارائه تعهدنامه سازمان
  • ارائه کپی روزنامه رسمی، تقاضانامه
  • ارائه کپی شرکت نامه
  • ارائه کپی مدارک هویتی مهندسین شرکت
  • ارائه کپی مدارک تحصیلی
  • ارائه پرینت گواهی بیمه
  • درج آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهامداران شرکت در برگ های با سربرگ
  • ارائه اظهارنامه مالیاتی
  • ارائه گواهی تاییدیه از سوی کارفرما

  توجه داشته باشید که سربرگ شرکت باید با آخرین آدرس روزنامه رسمی تطابق داشته باشد.
  اگر شرکت از قبل نسبت به اخذ رتبه اقدام کرده است، جهت ارتقا یا تمدید رتبه نیازمند ارائه اصل گواهی رتبه بندی میباشد.

  شرکت مهندسی تشعشع یکی از شرکت های حرفه ای در زمینه اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت میباشد؛ با اطمینان کامل میتوانید فرایند اخذ رتبه مشاور را به شرکت تشعشع بسپارید.