• آموزش
 • page

  گروه شهرسازی و معماری

  اخذ رتبه مشاور در گروه شهرسازی و معماری مناسب مشاوران فعال در هر یک از تخصص‌های این گروه می‌باشد.

  رتبه بندی مشاوران در این گروه به ۶ تخصص به خلاصه می‌شود:

  تخصص شهرسازی

  تخصص ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

  تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

  تخصص معماری داخلی

  تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی

  تخصص طراحی شهری

  شرح خلاصه ای از هر کدام از عناوین رتبه بندی گروه شهرسازی و معماری جهت اخذ رتبه مشاوران

  شهرسازی

  انجام مطالعات و برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرح‌های هادی شهری، مطالعه و برنامه‌ریزی بخش‌های تاریخی شهری، ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری، طرح‌های حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش‌سوزی، زلزله و سیل)، طرح جامع حریم شهرها، طرح شهرهای جدید، طرح‌های موضوعی و موضعی شهری، طرح‌های ویژه مناطق آزاد (تجاری، صنعتی، گردشگری)

  ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

  انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه‌ها.

  ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

  انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحدها و مجموعه‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری، صنعتی و کارخانه‌ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان‌های مربوط به خدمات شهری و ساختمان‌های خاص نظامی.

  معماری داخلی

  انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه‌های معماری داخلی. تهیه یادمان‌ها و یادبودها، آرم‌ها و نشانه‌ها و غیره

  ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی

  انجام مطالعات و برنامه‌ریزی و ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، انجام مطالعات اجتماعی – اقتصادی وبرنامه‌ریزی. امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های راهبردی، ساختاری، بهسازی. نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های ویژه (بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی).

  طراحی شهری

  دارا بودن برنامه و اطلاعات کافی و تهیه چارچوب و طرح‌های مفهومی در سطح شهر و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی عناصر شهری و تدوین راهبرد و سیاست‌های برخورد با فضای شهری و تهیه راهنمای طراحی شهری و تهیه طرح‌های شهری از قبیل مراکز شهری، میادین، بدنه‌های شهری، فضای سبز و غیره، زیباسازی شهر، طرح‌های آماده‌سازی، راهنمای طراحی شهری، طرح جامع سه‌بعدی

  حداقل شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور در گروه شهرسازی و معماری

  همانطور که در مقاله آشنایی با رتبه بندی مشاوران ذکر کردیم؛ نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی هر یک براساس امتیازهایی که دارند از عوامل تشخیص صلاحیت حهت اخذ رتبه مشاوران محسوب می‌شوند.

  جهت استعلام قیمت  رتبه  بندی مشاوران اینجا کلیک کنید