• آموزش
 • page

  هزینه تمدید رتبه های پیمانکاری

  تمدید رتبه پیمانکاری

  برای تمدید رتبه های پیمانکاری چندین آیتم باید بررسی شوند تا از قابل تمدید بودن آن مطمئن شد سپس اقدام به تمدید آن نمود.

  گام اول : امتیاز قراردادها می باشد که باید با توجه به شاخص های سال جاری باید به حدالنصاب برسد.

  گام دوم : امتیاز پرسنل امتیاز آور است که طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری باید مورد بررسی قرار گیرد 

  گام سوم : امتیاز توان مالی شرکت است که اگر گام اول و دوم به امتیاز کافی برسد مورد بخث قرار خواهد گرفت که خوشبختانه در صورتی ارتقا وجود نداشته باشد با توجه به بخشنامه جدیدی که در سال 96 صادر گردید در صورتی که شرکتهای پیمانکاری شامل تنزل رتبه ناشی از امتیاز توان مالی داشته باشند با صرف نظر از امتیاز توان مالی رتبه های قبلی خود را دریافت خواهند کرد.

  برای تمدید رتبه پیمانکاری می توانید با ما تماس بگیرید و کار تمدید رتبه خود را در اسرع وقت به ما بسپارید.

  از بخش آموزش سایت که در منو می باشد می توانید تا حدودی مشکلات خود را هموار سازید.