• آموزش
 • page
  خانهگروه مهندسی آب

  گروه مهندسی آب

  اخذ رتبه مشاور در گروه مهندسی آب مناسب مشاوران فعال در هر یک از تخصص‌های این گروه می‌باشد.

  رتبه بندی مشاوران در گروه مهندسی آب به ۴ تخصص به شرح زیر نقسیم می‌شود:

  تخصص سدسازی
  تخصص شبکه‌های آبیاری و زهکشی
  تخصص تأسیسات آب و فاضلاب
  تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

  شرح اعم هر تخصص در رتبه بندی  گروه مهندسی آب

  سدسازی

  مطالعه در مورد امکانسنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، برنامه‌ریزی و اقتصاد آب، یکی کردن منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مهندسی رودخانه، تأسیسات انحراف آب، کنترل و دفع سیلاب‌ها و اصلاح مسیر رودخانه، انجام خدمات مهندسی سدهای خاکی و بتنی به منظور ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو، تونل، نیروگاه‌های آبی و سازه‌های جنبی، سایر ابنیه و تأسیسات وابسته به سدسازی، طراحی سامانه جمع‌آوری و رفع آب‌های سطح شهری در شرح خدمات رتبه بندی مشاوران در گروه مهندسی آب.

  شبکه‌های آبیاری و زهکشی

  مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، برنامه‌ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب. آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه‌های آبرسانی، تأسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع ۵ متر، مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه ۳ و ۴)، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته.

  تأسیسات آب و فاضلاب

  مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمع‌آوری، تأسیسات آبگیری. جمع‌آوری و انتقال آب، شبکه‌های توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و نمک‌زدایی و ابنیه مربوطه، محاسبه نشست فیزیکی و نشتیابی شبکه‌های آب شهری، جمع‌آوری و انتقال فاضلاب‌های شهری و صنعتی و تصفیه خانه‌های مربوطه، جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی، طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات فوق Scada و برنامه‌ای و سیستم‌های تله‌متری و کنترل از راه دور و استفاده از پساب تصفیه شده.

  حفاظت و مهندسی رودخانه

  مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تأسیسات انحراف آب، مطالعات کنترل سیلاب، سیستم‌های هشدار سیل، نظام‌نامه سیلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری از رودخانه.

  حداقل شرایط لازم برای اخذ رتبه مشاور در رتبه بندی گروه مهندسی آب

  همانطور که در مقاله آشنایی با رتبه بندی مشاوران ذکر کردیم؛ نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی هر یک براساس امتیازهایی که دارند از عوامل تشخیص صلاحیت مشاوران در رتبه بندی گروه مهندسی آب محسوب می‌شوند.