• آموزش
 • بلاگ

  دسته بندیبلاگ
  1398/05/03
  مقالات
  شاخصهای 98

  شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سال 1398 بصورت یگ جدول به شرکت ها و سازمان های مربوطه ابلاغ شد. هم اکنون می توانید این معیارها را در قالب یک فایل PDF دریافت کنید. این شاخص ها بر اساس: حداقل امتیاز کارهای انجام شده، حداقل مبلغ کار شاخص و حداقل امتیاز توان مالی تعیین می شود ...

  1398/05/03
  مقالات
  شاخصهای 98

  شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران از سال 1398 بصورت یگ جدول به شرکت ها و سازمان های مربوطه ابلاغ شد. هم اکنون می توانید این معیارها را در قالب یک فایل PDF دریافت کنید. این شاخص ها بر اساس: حداقل امتیاز کارهای انجام شده، حداقل مبلغ کار شاخص و حداقل امتیاز توان مالی تعیین می شود ...

  1397/12/26
  مقالات
  هزینه های اخذ، ارتقا و تمدید

  هزینه های اخذ، ارتقا و تمدید

  1397/12/25
  مقالات
  اخذ رتبه آماده پیمانکاری

  رتبه آماده پیمانکاری

  1397/11/01
  مقالات
  رتبه بندی شرکت ها

  در واقع رتبه بندی شرکت ها نوعی دسته بندی شرکت ها بر اساس گمیت و کیفیت کار آن هاست

  1396/10/11
  مقالات
  مدارک مورد نیاز جهت رتبه بندی

  مدارکی که برای اخذ یا ارتقاء رتبه شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز می باشند :