رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • page
  خانه
  رفع ایرادات هنگام ارسال پرونده اخذ رتبه

  رفع ایرادات هنگام ارسال پرونده اخذ رتبه

  آموزش رفع ایرادات هنگام ارسال پرونده اخذ رتبه پیمانکاری

  بعضا در هنگام ارسال پرونده برایاخذ رتبه پیمانکاری و یاگرید پیمانکاری با مشکلاتی روبرو خواهیم شد که مانع ارسال نهایی پرونده می شود.

  اظهارنامه مالیاتی تکمیل نشده است.

  برای رفع این مشکل میبایست پس از وارد شدن به سایت ساجات رو گزینه اظهارنامه مالیاتی کلیک کنید

  بعد از باز شدن پنجره روی جدید در بالای تصویر کلیک کنید

  آخرین اظهارنامه مالیاتی که اظهار نموده اید را انتخاب کنید و در صورت عدم کارکرد آخرین اظهارنامه خود را انتخاب کنید (برایرتبه پایه 5 پیمانکاری) و سپس ذخیره کنید

  در صورتی که پایه درخواستی شما پایه های بالاتر می باشد (برایرتبه پایه 4 پیمانکاریالی رتبه پایه 1 پیمانکاری ) و امتیاز مالی آخرین اظهارنامه شما به حدالنصاب نمیرسد ، ولی میانگین امتیاز سه سال اخیر شما به حدالنصاب میرسد ، هر سه سال را ذخیره کنید و در نهایت تیک میانگین سه سال اخیر را در سایت زده و ذخیره کنید.

  در نهایت در پیوستهای شرکت در صورت وجود اظهارنامه مالیاتی (برایرتبه پایه 5 پیمانکاری) اظهارنامه را الصاق نمایید و در غیر اینصورت یک برگ خالی اسکن کنید.

  و برای پایه های بالاتر (رتبه پایه 4 پیمانکاری الی رتبه پایه 1 پیمانکاری )در صورتی که اظهارنامه سال اخر بالاترین امتیاز را دارد و به حدالنصاب میرسد اظهارنامه سال اخر را الصاق و در غیر اینصورت اظهارنامه مالیاتی 3 سال اخیر را الصاق نمایید.

  لازم به ذکر است کلیه مدارک الصاقی میبایست ممهور به مهر شرکت و امضای صاحب امضای شرکت و نوشتن جمله کپی برابر اصل است ، باشد.

  جهتاصلاح اصولی اظهارنامه مالیاتی برای رسیدن به حدانصاب رتبه های درخواستی با کارشناسان ما تماس بگیرید

  2)برای هر رشته یک نفر پرسنل با مدرک زمینه مورد نیاز است.