رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • خانه
  بلاگ
  اخبار شرکت
  تصمیمات شرکت در خصوص پرداخت هزینه
  تصمیمات شرکت در خصوص پرداخت هزینه

  تصمیمات شرکت در خصوص پرداخت هزینه


  1398/04/10
  اخبار-شرکت

  از آغاز سال 98 کلیه هزینه ها و مبالغ توافق شده پس از انجام تعهدات در یافت می گردد

  از آغاز سال 98 کلیه هزینه ها و مبالغ توافق شده پس از انجام تعهدات در یافت می گردد

  با توجه به مشکلات بوجود آمده در خصوص اخذ گرید پیمانکاری و رتبه بندی پیمانکاران و همچنین عدم اعتماد پیمانکاران و مشاوران به موسسات ثبتی نامعتبر در سال 98 شرکت مهندسی تشعشع کلیه خدمات خود را بدون پیش پرداخت ارائه خواهد داد .منبعد بعد از تایید پرونده و اتمام تعهدات توافق شده مبالغ دریافت خواهد گردید

  پیمانکاران می توانند با اطمینان خاطر با ما تماس بگیرند و کلیه امور مربوط به اخذ گرید، ارتقا گرید و یا تمدید رتبه پیمانکاری خود را به ما بسپارند.

  ((سامانه تخصصی رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران))