• آموزش
 • page

  شرکت های رتبه دار موجود

  ردیفپیمانکارمشاوررتبه هااعتبار
  1#-

  رتبه 1 ابنیه

  رتبه 2 راه 

  رتبه 2 تاسیسات

  حدود 2 سال
  2-#پایه یک ژئو تکنیک1سال و قابل تمدید
  3#-

  پایه 1 نفت و گاز

  پایه 2 ابنیه 

  حدود 2 سال
  4#-پایه 2 نفت و گازحدود 2 سال
  5#-

  پایه 1 ابنیه 

  پایه 1 راه 

  2 تاسیسات

  حدود 3 سال
  6#-پایه 3 ابنیه حدود 2 سال
  7#

  پایه 4 ابنیه

  پایه 5 تاسیسات

  پایه 5 راه

  حدود 2.5 سال
  8#-

  پایه 5 ساختمان

  پایه 5 تاسیسات

  4 سال
  9#-

  پایه 5 راه 

  پایه 5 ابنیه

  4 سال

   


  لطفا جهت استعلام قیمت و جزئیات شرکت های رتبه دار آماده  تماس بگیرید

  لازم به ذکر است که رتبه های آماده پیمانکاری ارائه شده در مهندسی تشعشع بدون واسطه بوده و قیمتها کاملا معقول می باشد.