رتبه بندی مشاوران و پیمانکاری | شرکت مهندسی تشعشع
 • آموزش
 • خانه
  بلاگ
  مقالات
  رتبه بندی شرکت ها
  رتبه بندی شرکت ها

  رتبه بندی شرکت ها


  1397/11/01
  مقالات

  در واقع رتبه بندی شرکت ها نوعی دسته بندی شرکت ها بر اساس گمیت و کیفیت کار آن هاست

  رتبه بندی شرکت ها چیست

  منظور از گرید یا رتبه بندی  میزان صلاحیت پیمانکاران و همچنین تضمینی برای کیفیت کار برای نهاد های دولتی  و همچنین شرط اول برای ورود به رقابت با دیگر شرکت ها برای اخذ پروژه است.               

    اهمیت رتبه بندی شرکت ها            

  در واقع رتبه بندی شرکت ها  این امکان را به شرکت ها میدهد که علاوه بر قیمت های پشنهادی که این شرکت ها در مناقصه داده اند امکان مقایسه کمی و کیفی این شرکت ها در انجام پروژه نیز دراختیار شرکت های دولتی قرار  گیرد و همچنین شرکت های بدون رتبه به هیچ عنوان نمیتوانند با شرکت ها و سازمان های دولتی  قرار داد ببندند.

  دسته بندی شرکت ها از نظر سازمان استاندارد 

  شرکت های پیمانکاری
  شرکت های مشاوره ای 
  شرکت ها پیمان کاری
   دارای یازده طیقه بندی مختلف هستند که در آن فعالیت میکنند دارای پنج رتبه بندی بوده که طبق معمول زتبه از 1 به 5 از بالاترین به پایین ترین طبقه بندی میشود هر چه شرکتی رتبه بالاتری بگیرد به این منظور است که از نظر مالی  ، به کار گیر افراد متخصص و همچنین نمونه کار ها و سوابق قبلی در جایگاه بهتری است.

  زمینه های  فعالیت شرکت های پیمانکاری

  1)سازه های  ساختمانی
  2)مرمت آثار باستانی
  3)راه و ترابری
  4)صنعت و معدن
  5)انرژی
  6)آب
  7)انرژی های فسیلی
  8)تجهیزات و تاسیسات
  9)کاوش های زیرزمینی                                                                                                                                           
  10)فناوری واطلاعات
  11)کشاورزی

  شرکت های مشاوره ای  

  به 9 قسمت تقسیم  بندی میشوند که از نمره 1 تا 3 براساس  نیرو های متخصص و توان مالی و سوابق قبلی و همچنین امکانات فنی و نرم افزاری رتبه بندی میشوند و هر شرکتی در مواردی که ذکر شد شرایط بهتری داشته باشد نمره پایین تری میگیرد این به این منظور است که شانس بیشتری برای برده شدن در مناقصه را دارد.                                                                                    
  زمینه فعالیت شرکت های مشاوره ای
  1)شهرسازی ومعماری 
  2)راه و ترابری
  3)مهندسی آب
  4)معدن 
  5)انرژی
  6)ارتباطات
  7)انرژی های  فسیلی
  8)صنعت
  9)کشاورزی

  تفاوت های  شرکت های مشاوره ای با شرکت های پیمانکاری

  شرکت های پیمانی  بیشتر عملکرد  آن ها در پروژه به صورت اجرایی است اما شرکت های مشاوره ای بیشتر عملکرد آن ها در کار های طراحی و نظارت است  و درواقع شرکت های مشاوره ای حکم واسطه را بین کارفرما و پیمانکار را دارند. 
  رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیرصورت میگیرد:
  1)شرکت های پیمانکاری 
  2)شرکت های مشاوره ای
  3)شرکت های epc
  4)شرکت های انفورماتیک
  5)شرکت های انبوه ساز
  از اینکه مقاله رتبه بندی شرکت ها مطالعه فرمودید سپاس گذاریم
  پیشنهاد میشود مقاله زیر نیز مطالعه شود
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ها